Teadlik juhtimine

Muutus on iga organisatsiooni jaoks oskus. Oskus küsida muutuse keskmesse kavandatud tegevuste kohta neli peamist küsimust: 

  1. Kuidas me praegu seda teeme? 
  2. Millised kirjutatud ja kirjutamata reeglid meid juhivad? 
  3. Miks me teeme nii nagu me teeme? 
  4. Milliste vahenditega ja millises keskkonnas me seda teeme? 

Ja kui praeguse praktika kohta on vastus käes, siis uurida samu küsimusi muutuse võtmes. Millises komponendis neist neljast muutust kavandame? Ja mis toimub kõigi teiste komponentidega kui me ühte muudame? 

See oskus eeldab juhi teadlikkust organisatsiooni igapäevapraktikate aluskihtidest ja toimemehhanismidest, praktikate sees ja praktikate vahel toimivatest ühendustest. Oma töös organisatsioonidega kasutan doktoritöös loodud teaduslikku lähenemist eesmärgiga kasvatada organisatsiooniliikmete teadlikkust praktikate toimimisest ja seeläbi parandada oskusi neid praktikaid muuta. Minu eesmärk on näidata olulisemate praktikate analüüsi toel, kuidas see käib nii, et liikmed saaksid edaspidi ise neid oskusi oma tegevuste disainimisel kasutada.

Teenused

Praktikapõhine lähenemine organisatsiooni toimimisele ja muutustele 
(Practice-based approach to organizational operations and change)

Soovid mõnd lähenemist, käitumismustrit või protsessi oma organisatsioonis lähemalt mõista või muuta? 

Siit leiad seda muutust toetavad teenused. Küsi pakkumist ühele neist või tervele paketile. 

Sa ei ole päris kindel, kuidas tänane protsess toimub või on neid sama eesmärgi nimel toimuvaid protsesse, mida ühendada soovid, mitu?

→ Uuringud.  Organisatsioonipraktikate analüüsiks ja planeerimiseks on vajalikud kvalitatiivsed uuringud, mis aitavad mõista praktika olemust terviklikumalt, sest organisatsiooni kontekstis ei tea üksikindiviid praktika kohta enamasti kõiki detaile. Et mõista, millised komponendid kuidas praktikat juhivad ning millega uuritavad praktikad seotud on, valmistan ette, viin läbi ja analüüsin intervjuud töötajatega. Minu pikaajaline taust teadusuuringutes võimaldab uuringuid ette valmistada kiiresti ning eesmärgipäraselt. 

Sa vajad abi töötajate kaasamisel, et käitumismustri või protsessi muutus päriselt ellu rakenduks?

→ Kaasamisüritused. Et praktikaid muuta, ei piisa sellest, et juhid seda tahavad ja oskavad, muutus peab toimuma seal, kus praktikat ellu viiakse. Selleks on abi erinevatest kaasava juhtimise meetoditest, mida hästi tundes viin läbi töötajaid võimestavaid vestlus- ja tegevusringe.

Sa vajad abi võtmeisikute kasvamisel eestvedajateks ja mõttekandjateks?

→ Juhtide / töötajate coaching ja kursused. Pakun in-house 1:1 coachingusessioone ja kursusi muutuste juhtide, võtmeisikute ja sädeinimeste kasvamise toetamiseks, et neil nii suuremate muutuste käigus kui organisatsiooni igapäevases toimimises silm säraks ja motivatsioon püsiks.  

Sa vajad abi muutuse protsessi vajalike detailide tasakaalustatud läbimõtlemisel ning muutuse kavandamisel ja läbiviimisel?

→ Protsessijuhtimine. Muutuse läbiviija oled juhina ikka sina ise, kuid mina saan toetada sind sellega, et tuginedes sinu organisatsiooni ja konkreetse kavandatava muutuse eripärale aitan sul soovitud muutuse praktikapõhiselt kavandada ja läbi viia. 

Kursused

Teadliku kollektiivi aluseks on teadlik töötamine. Siit leiad kursused ja töötoad, mida olen erinevatele kollektiividele teinud ning mis ehk annavad inspiratsiooni leidmaks seda, mida oma töötajatele tellida, et nad oleksid teadlikumad ja seeläbi õnnelikumad ning mõistaksid, millised valikud neil oma töö kujundamiseks on. See eeldab, et sina juhina oled valmis samuti teadlikult lähenema ning oma inimesi kuulama ja nendega koostöös parimat tööd ja parimat organisatsiooni kujundama.

Kursuseid ja töötube saab tellida erinevate fookuste ja pikkustega – nii kergelt teemasse juhatavaid kui mõnes teemas sügavuti kaevuvaid vastavalt sellele, kas kollektiiv vajab nt meeldetuletust iseenda tassi täitmisel ja kerget tasakaalustamist või sügavamat eneseanalüüsi oma tööga parema kontakti loomiseks.

Kõik kursused on hands-on töötubade kujul sisaldades erinevaid harjutusi ja töölehti, üksi iseenda seest vastuste otsimist ja üksteise toetamist aruteludes, mis aitavad inimestel üksteisele avaneda ja seeläbi ka parema meeskonnatunde luua.

Selle päevase kursuse väljundiks on see, et osaleja tunneb oma väärtusi ja teab, kuidas om tööd ja elu neile tuginedes kujundada, tunneb Diltsi püramiidi ning oskab sellele tuginedes oma tänaseid tegevusi, harjumusi ja käitumist mõtestada ning oma elu muutusi paremini kavandada ning tunneb enda ja teiste heaolupraktikaid jaoskab neid oma ellu kavandada nii, et igapäevaselt end tasakaalus hoida.

Kursuse pikkus: 6h

Töötuba, mille käigus hinnata enda tänast seisu erinevates eluosades, õppida mõistma oma käitumise ja harjumuste tagamaid, tuvastada ja sõnastada oma tööalased väärtused, analüüsida oma tänaseid heaolu ja õnnelikkuse loomise viise ning tutvuda psühholoogia valdkonna teadlaste poolt tõestatud toimivate viisidega.

Töötoa kestvus: 3,5h

Selle töötoa eesmärk on sättida oma valdkonna juhtimine kooskõlla oma väärtustega ning sättida paika viisid, kuidas end oma tööd tehes hoida.

Töötoa kestvus: 2h

Selle mini-töötoa fookuses on läbipõlemine, et mõista, millised on teed läbipõlemisse, milliseid faase läbipõlemisel on, millised on märgid, mida neis faasides enda ja teiste puhul märgata ning kuidas ennast ja teisi erinevates faasides toetada.

Töötoa kestvus: 1,5-2h

Kasulik lugemine

Teadlik töötamine

Tagasisidest kasvad, kui oled tänulik ja võtad vastutuse

Kuidas sina tagasisidele reageerid? Kui sinu sees kerkib tänulikkus, millest peegeldub arusaam saadud tagasiside väärtuse kohta ning tahe tegutseda ja midagi muuta, siis, palju õnne, oled valmis igasugusele tagasisidele tuginedes kasvama. Ja, tõele au andes, sa juba teedki seda ning

Loe edasi »

Tasuta e-raamat

Mul on sulle kingitus. Jäta siia oma e-mail ja ma saadan Sulle tasuta e-raamatu. Teema, mis sind kõnetab, valid ise. 

Shopping Cart

Telli kursus!

Soovid igal nädalal kolme lühikest inspireerivat mõtet?

Liitu Headflow inspiratsioonikirjaga