Minust ja Headflowst

Headflow lugu sai alguse valust. Kasvamise ja muutumise valust. Nii isiklikul kui organisatsiooni tasandil. Võtsin ette tööalase kannapöörde ning sain aru, kui palju aega, ressursse ja otsimist see eeldab. Minul oli seda aega laialt käes ja uudishimu inimese vastu on mul olnud suur juba pikka aega, ega ma muidu oleks oma fookust ülikoolis just organisatsiooni sisekommunikatsioonile pannud. 

Sain nüüd sättida tähelepanu teraviku iseendale kui inimesele. Aga see võttis aega. Ja tegelikult ei peaks ju ootama hetke, kui siiani tehtud tööd enam pole, et mõelda läbi, mida ma siis tegelikult tahan. See teadlikkus oma rajast, ennast juhtivatest teguritest ja tulevikusihtidest võiks ju kogu aeg olemas olla. Ning töö iseendaga oleks ehitamine sellele vundamendile, mitte pärast järjekordset enese silmist kaotamist enda juukseidpidi soost välja sakutamine. See võiks olla püsiva teadlikkuse ja väikeste järjepidevate sammude jada, mis meid elus edasi viib. 

Samal ajal olen pikalt kogenud ja uurinud seda, mis toimub organisatsiooni sees muutuse ajal. Ja ka siin kogesin, nägin ja kuulsin palju valu, ebamugavust ja segadust. Minu teadustöö teravik on suunatud just sellele, et mõista, kuidas muutuse protsess organisatsioonis aset leiab ja kuidas saadud teadmist kasutada selleks, et muuta muutused vähemvalusaks ja tõhusamaks. Ka siin on võti teadlikkuses. Kuid organisatsiooni puhul tuleb mängu kollektiivne teadlikkus ehk et kui teadlikkus on ühe inimese peas, ei ole sellest organisatsioonile tervikuna eriti palju abi. Kui aga kõik ühiselt organisatsioonis toimuvat mõtestada ja väikeste sammudega suunata saavad, on tulemuseks hoopis midagi muud.

Mitte suur ja kõikehõlmav muutus, mis pooleks aastaks inimesed jalust lööb ja osaliselt töövõimetuks muudab, vaid püsiv kulgemine aina paremaks saamise suunas. Tervikuna. Ühiselt. Teadlikult. 

Need on need teemad, kuhu oskan ja tahan panustada ning mille abil jõuda aina rohkemate õnnelike inimesteni töökeskkonnas. Ja elus. Sest inimene on tervik ja tööd temast tegelikult eraldada ei saa. Küll aga on see üks ütlemata hea aken, mille kaudu sisse vaadata, sest just tööl veedame me suure osa oma ajast. 

Teadlikkus loob vabadust!

Tutvu minu CV-ga siit.