Kasvamine ja sihtide seadmine

Töötoad, kus vaatad iseendasse, et leida nii ennast kui sihid.

Juhtimiscoaching juhina kasvamiseks

Organisatsioon saab areneda kui juht kasvab ja areneb.

Sihtide otsimise coaching

Kui tahaks teha midagi muud, kuid ei tea, mida.

Enese ja sihtide otsimise töötoad ja koolitused

Käed-külge koolitused ja töötoad, kus osalejad vaatavad iseendasse, et leida enda tänane mina ja seada paika kompass edasise elu mõnusaks kulgemiseks.

Individuaalne coaching

Mõnikord on hea, kui su kõrval on keegi, kes sul oma rollis kasvamisel ja/või elu sihtide seadmisel näitab valgust sinna, kuhu sa vaadata pole osanud. Tule coachingusse kui oled valmis ennast avastama ning avastustele tuginedes kasvama.

Peatselt...

Organisatsioonicoaching toetamaks organisatsioone muutuste läbiviimisel andes tööriistad organisatsioonis toimuva jälgimiseks ja muutuste mõtteviisi kujundamiseks.

Age Rosenberg

Coaching, koolitused ja töötoad

Minu missioon on luua turvalist, avatud ja loovat keskkonda kasvamiseks ja arenguks inimestele ja organisatsioonidele enda ümber. See tähendab ka iseendale. Olen end koolitanud coachiks ja kasvan sel teel edasi selleks, et toetada inimesi, kes tahavad kasvada suurepärasteks liidriteks juhtides esmajoones iseennast. Olen uurinud organisatsioonide praktikaid muutuste ajal, et toetada erineva tasandi inimesi mõistmaks, mis nende organisatsioonides toimub. Enne ettevõtjana alustamise kannapööret, panustasin üle dekaadi Tartu Ülikoolis leides erinevaid viise, kuidas tudengitele organisatsiooni olemuse ja seal toimuva kommunikatsiooni võlusid edasi anda ning 13 aastat riigisektoris organisatsioonisisesele kommunikatsioonile erinevatel viisidel jõudu andes, et töötajatel oleks organisatsioonis hea olla.

Kui tahad saada teadlikumaks mustritest ja praktikatest, mis toetavad või takistavad sinu enda või sinu organisatsiooni kasvu, siis saan näidata valgust kohtadesse, kuhu sa pole vaadanud või julgenud vaadata. 

Tule end avastama!

Tule veendume koos, kas saan sulle abiks olla.

Kontakt

Võta ühendust. Esimene tund kohtumist on tasuta!