Võtan kaasa parema oskuse avatult ja kogu südamega kuulata, ilma ühtegi lahendust pakkumata. Võtan kaasa selgema […]
Selgem silmavaade. Paranenud usk oma võimetesse ja meeldetuletus, et ma võin üht-teist veel osata ja mäletada…pärast […]
Asi ei olnudki nii palju minu töös, kui mu mõttemaailmas, mustrites ja harjumustes. Aga seda kõike […]
Mega ongi retriidil just see peegeldus, mida teised osalejad annavad, ja tõlgendused, mida nemad minu olukordadest […]
Ideede genereerimise osa oli super, näitas kätte, et tegelikult on võimalusi palju ja inimene ei tohiks […]