Koolitus tähendab Headflow-keeles kogemuslikku õppimist. Kogemusliku õppimise idee on lihtne – kõigepealt koged, siis reflekteerid, siis uurid juurde ja katsetad uuesti. Selline õppimine on meile omane sünnist saati ja nii õpime tegelikult suure osa oma elust. Sündides ei pistnud ema meile esmalt kätte roomamis- ja seejärel peatselt kõndimisõpikut. Katsetasime hoopis täitsa ise. Kukkusime ja ajasime end püsti, kuni lihased olid sellest püstiajamisest nii tugevad, et enam ei kukkunud. See eluline näide ei iseloomusta vaid kogemuslikku õppimist, see räägib ka toimetulekust erinevate elu väljakutsetega. Täpselt samamoodi kasvatab iga kukkumine meie hakkamasaamise musklit. Koolitusel tähendab see, et meeled peavad enamasti avatud olema mitmel tasandil – ennast kuulates ja oma tegevusi reflekteerides ning teisi kuulates ja märgates, teistelt küsimusi küsides. Me oleme teiste suunal sageli palju tähelepanelikumad ja sellest saab õppida.

Mis ja miks?

 • (Töö)eludisain indiviidile. Siinsed küsimused kattuvad coachingu-küsimustega (kui tahad ametit vahetada, kui töö kipub ammendama, kui erialavalik on keeruline, kui koormus kipub üle pea ja töö vajab ümberdisainimist), koolituste puhul on lähenemine küll vähem-individuaalne ja tempo kõigi jaoks sama, kuid samal ajal on sinu ümber toetav grupp oma rikastavate kogemuste ja maailmapiltidega. Järgmised koolitused:
  • sügisel EBSis (30.10-27.11)
  • sügisel Tartu Kutsehariduskeskuses (kuupäevad täpsustamisel)
  • suvelõpu kiirkursus tulevastele abiturientidele – kõigile, kes järgmisel aastal (2021/22) edasiõppimise osas kimpus või kindlust otsimas (testgrupp)
  • sügisel 14päevane tööalase eneseteadlikkuse äratus online-kursusena! (Jälgi teateid!)

 • Tööeludisain ettevõttele. Inimesed on sinu organisatsiooni väärtus. Kuidas nad tänases muutuvas maailmas oma tööd mõtestavad ja kujundavad? Kui palju vabadust sina neile selleks annad ja kui palju julgust ja oskusi on neil oma tööd disainida? Oma töötajaid arendada ja hoida saab täna kõige paremini nii, et pakud neile võimaluse oma tööd sel moel disainima õppida, et nad ei taha muud kui enda ja ettevõtte arengusse erineval viisil panustada.
  • Suve/talve/meeskonnapäevade miniprogramm (4h) “Tööeludisain suvises võtmes” ehk mõtteviisid, harjutused ja nipid, mis aitavad tööelu mõnusamalt kujundada. Telli ettevõttesse!

Toimunud koolitusi, kursusi ja töötubasid

 • Oktoober 2019 – aprill 2020. “Noore Mentori Programm” koostöös Junior Achievementi ja EBSiga. Sihtgrupp: õpilasfirma programmi läbinud abituriendid, kes uutele õpilasfirmadele mentoriteks asusid.
 • Märts 2020. “Disaineri mõtteviis elu kujundamisel” koos Jekaterina Sirakuga, EBSi Turundusjuhi arenguprogrammi (TUJU) raames
 • Veebruar 2020. “Eludisaineri minimeistriklass” AIESECi vilistlaskonverentsil 2020
 • Jaanuar 2020. “Coachingu põhitõed” Forseliuse kooliperele
 • November-Detsember 2019. “Äratus” Tartu Kutsehariduskeskuses.
 • Oktoober-November 2019. “Isikliku arengu meistriklass” EBSis.
 • Sügissemester 2019/20. “Elukestva karjääridisaini põhimõtted ja põhivõtted” EBSi bakalaureuseõppe tudengitele
 • Oktoober 2019: Disainmõtlemise kiirkursus, Spinner Programmi raames Ida-Virumaa noortele Jõhvis ja Narvas
 • August 2019. Eludisaini koolitus Karjäärinõustajate Suvekoolis.
 • Juuni-juuli 2019. Sisseastuja programm “Design Your Life” EBSis.